Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/czytanie/domains/kulturabezbarier.org/public_html/test/wp-content/plugins/mailpoet/vendor/cerdic/css-tidy/class.csstidy_print.php on line 238
Culture Without Barriers Foundation
Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

O fundacji

Głusi i słabosłyszący

Osoby z niepełnosprawnością słuchu to grupa bardzo zróżnicowana. Są wśród nich osoby Głuche, posługujące się jedynie polskim językiem migowym (PJM) i słabo znające język polski. Dla tych osób polski jest językiem obcym lub drugim, po PJM. Drugą grupą są Głusi posługujący się PJM, ale znający też język polski. Wśród nich można spotkać osoby odczytujące mowę z ruchu warg, umiejętność ta nie jest jednak powszechna. Trzecia grupa to osoby ogłuchłe, które straciły słuch po nauczeniu się języka polskiego. Te osoby często mówią płynnie po polsku, są w stanie czytać ze zrozumieniem nawet długie i trudne teksty w języku polskim, ale zwykle nie najlepiej lub w ogóle nie znają PJM. I wreszcie ostatnia grupa to osoby słabosłyszące, które często nie znają języka migowego. Korzystają z aparatów słuchowych i bazują przede wszystkim na informacjach dźwiękowych.

Co robimy:

 • przygotowujemy napisy dla niesłyszących
 • zapewniamy tłumaczenie na PJM
 • nagrywamy zaproszenia w PJM
 • instalujemy/wynajmujemy pętlę indukcyjną
 • organizujemy COOLturlany Festiwal Głuchych
 • wspieramy Głuchych w realizacji swoich pomysłów
 • konsultujemy rozwiązania systemowe
 • Głusi z naszego zespołu prowadzą szkolenia z zakresu dostępności

Niepełnosprawność wzroku

Osoby niewidome można podzielić na osoby niewidome od urodzenia i ociemniałe, czyli takie, które straciły wzrok po 5. roku życia. Ta druga grupa jest znacznie liczniejsza. Osoby niewidome w znakomitej większości poruszają się w przestrzeni publicznej samodzielnie, korzystają jednak z białej laski lub psa przewodnika oraz, to bardzo ważne, aby trafiać bezbłędnie w pożądane miejsce, uczą się drogi razem z instruktorem orientacji przestrzennej. Zdarza się także, że osoby niewidome bywają mniej samodzielne i potrzebują stałego wsparcia asystentów. Nie wszystkie osoby z dysfunkcją wzroku znają alfabet Braille’a. Osoby niewidome od urodzenia uczą się go w szkole, ale osoby, które straciły wzrok jako dorosłe, często nie muszą lub nie chcą go poznawać. Dzieje się tak w dużej mierze za sprawą nowoczesnych technologii, które umożliwiają samodzielne czytanie, pisanie, komunikowanie się z innymi bez znajomości brajla. Zdecydowana większość osób z niepełnosprawnością wzroku korzysta z komputera i telefonu komórkowego. Urządzenia te są wyposażone w czytnik ekranu, czyli program odczytujący na głos wszystko, co się pojawia na ekranie. Osoby niewidome mogą więc odebrać i wysłać mail lub sms, przeglądać strony internetowe i korzystać z portali społecznościowych. Osoby słabowidzące praktycznie zawsze poruszają się samodzielnie. Czasem używają białej laski, ale nie jest to regułą. W zależności od stopnia dysfunkcji wzroku częściej lub rzadziej potrzebują przy tym wsparcia osób widzących, by w pełni rozpoznać kody wizualne, takie jak poszukiwany adres, numer autobusu czy tramwaju, wreszcie film, spektakl teatralny czy wystawę w muzeum lub galerii.

Co robimy:

 • opracowujemy audiodeskrypcję
 • nagrywamy audiodeskrypcję oraz lektora w studio
 • zapewniamy sprzęt do audiodeskrypcji
 • konsultujemy rozwiązania systemowe
 • organizujemy wydarzenia dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku
 • Osoby niewidome i słabowidzące z naszego zespołu prowadzą szkolenia  z zakresu dostępności

Niepełnosprawność intelektualna

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają często trudności w procesie uczenia się – w zdobywaniu wiedzy, w rozumieniu świata jak i w funkcjonowaniu społecznym. Jest to grupa bardzo niejednorodna. Osoby te różnią się pod względem potrzeb czy sposobu funkcjonowania. Warto pamiętać, że niepełnosprawność intelektualna może występować samodzielnie lub z innymi zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi.

Co robimy:

 • tworzymy teksty łatwe do czytania i rozumienia
 • organizujemy wydarzenia
 • konsultujemy rozwiązania systemowe
 • współpracujemy z ekspertami i prowadzimy szkolenia  z zakresu dostępności

Spektrum autyzmu

Autyzm nie jest chorobą, a całościowym zaburzeniem rozwoju. Autyzm jest obecnie najczęściej występującym zaburzeniem rozwoju u dzieci. Jego objawy ujawniają się we wczesnym dzieciństwie i towarzyszą człowiekowi przez całe życie. Choć autyzm można zdiagnozować już u bardzo małych dzieci, to często diagnozuje się go również u nastolatków, a nawet osób dorosłych.

Autyzm powoduje trudności w zakresie umiejętności społecznych i w komunikowaniu się oraz skutkuje tendencjami do schematycznych i powtarzalnych zachowań czy specyficznych zainteresowań. Osoby ze spektrum autyzmu stanowią grupę o zróżnicowanych potrzebach i w odmienny sposób reagują na bodźce sensoryczne.

Co robimy:

 • opracowujemy przedprzewodniki
 • konsultujemy scenariusze warsztatów
 • konsultujemy warunki sensoryczne
 • organizujemy wydarzenia
 • ekspertki z naszego zespołu prowadzą szkolenia z zakresu dostępności

Subscribe

and stay up to date!